PUHE
INTERNET
TV
ASIAKASTUKI
Tulosta sivu

PUHE > Aina Kotipuhelin > Kiinteähintaiset puhelut


Kiinteähintaiset paikallispuhelut

AinaComin kiinteähintaiset paikallispuhelut on AinaComin tarjoama vaihtoehtoinen laskutustapa paikallispuhelujen laskutukseen. Normaalin puhelukohtaisen paikallispuhelumaksun sijaan kiinteähintaiset paikallispuhelut sisältää 250 tuntia kuukaudessa AinaComin Hämeenlinnan alueen lankaliittymästä muihin AinaComin Hämeenlinnan alueen lankaliittymiin soitettuja puheluja kiinteällä kuukausimaksulla. Tällöin puhelukohtaisia aloitus tai puhelun pituudesta riippuvia minuuttimaksuja ei veloiteta.
 

Kiinteään hintaan sisältyy puhelut seuraavissa numerosarjoissa oleviin AinaComin liittymiin 03-alueella: 610-631, 633, 636-638, 644-659, 670-689, 1810, 18140-18145 ja 18148-18149. Näissä numeroalueissa voi olla muitakin kuin AinaComin lankaliittymiä.
 

Puhelinnumero on valittava ilman suuntanumeroa 03.Kiinteähintaiset paikallispuhelut on erikseen tilattava palvelu. Oletusarvoisesti puhelut laskutetaan puhelukohtaisesti hinnaston mukaisesti.  Tilatessaan kiinteähintaiset paikallispuhelut asiakas valtuuttaa AinaCom Oy:n irtisanomaan mahdollisen toisen operaattorin kanssa tehdyn paikallispuheluja koskevan sopimuksen.
 

Hinnoittelu on liittymäkohtainen ja ISDN-liittymissä kanavakohtainen. Kiinteähintaiset paikallispuhelut voi tilata vain AinaComin Hämeenlinnan alueen lankaliittymiin.Mikäli lankaliittymä siirretään AinaComin alueella toiseen osoitteeseen paikallispuhelujen laskutus säilyy ennallaan ellei sitä erikseen tilata muutettavaksi.

 

Rajoitukset

Palvelu on saatavilla vain AinaComin lankaliittymiin, joissa normaalihintainen puheluhinnoittelu telealuepuheluissa. Hinnoittelu koskee vain AinaComin Hämeenlinnan alueen lankaliittymien välistä paikallispuheluliikennettä, joka valitaan ilman suuntanumeroa 03. Muut puhelut ja puhelut internet soittosarjanumeroihin ja datapuhelut laskutetaan sopimushinnan tai AinaComin normaalin puheluhinnaston mukaisesti. Telealuepuhelut eivät sisälly hintaan.

 


Tilaaminen ja tilauksen voimaantulo

Kiinteähintaiset paikallispuhelut voidaan tilata käyttäen AinaComin eri myyntikanavia. Tilauksen voi tehdä liittymän omistaja, maksaja tai rekisteröity käyttäjä. Puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai internetin kautta tilatuista palveluista lähetetään aina kirjallinen tilausvahvistus. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelu 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta.

Palvelun voimaantulo edellyttää puhelinkeskukseen tehtävää kytkentää ja sopimus tulee voimaan, kun keskukseen on tehty tarvittavat kytkennät puhelinliittymälle. Kytkentä tehdään asiakkaan kanssa sovittuna päivänä.  Ellei tilauksessa ole annettu toivottua päivää kytkennät tehdään mahdollisimman pian tilauksen jälkeen. Mikäli AinaComin liittymien välinen paikallispuhelu soitetaan muun kuin AinaComin verkon välityksellä, puhelu ei sisälly palvelun kiinteään kuukausimaksuun.

Palvelun poisto edellyttää kytkennän poistoa keskuksesta. Palvelu on voimassa toistaiseksi. Palvelun irtisanomisaika on 2 työpäivää siitä kun poistopyyntö on vastaanotettu AinaComissa.

 
 

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan vastuulla on selvittää, onko liittymä, johon hän soittaa AinaComin lankaliittymä eli onko hänen soittamansa puhelu palvelun sisältöön kuuluva puhelu. Puhelinnnumero on valittava ilman suuntanumeroa 03.
 


Hinnoittelu

Kiinteähintaiset paikallispuhelut on palvelu, jonka kuukausimaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan AinaComin hinnaston mukaisesti. Kuukausimaksuun sisältyy 250 tuntia paikallispuheluja.

Muut puhelut kuin AinaComin 03-alueen lankaliittymien väliset AinaComin verkon välityksellä soitetut puhelut hinnoitellaan kulloinkin voimassa olevan sopimushinnaston mukaisesti.

 

Palvelun päättyminen

Kiinteähintaiset puhelut - palvelu päättyy, jos liittymäsopimus irtisanotaan tai palvelu tilataan muutettavaksi puhelukohtaiseksi hinnoitteluksi. Palvelu on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on 2 työpäivää.

Paikallispuhelujen hinnoittelutapaa voidaan laskutusteknisistä syistä muuttaa enintään kerran kuukaudessa perustuen asiakkaan tilaukseen.

 

Palvelukuvauksen muuttaminen

AinaCom Oy:lla on oikeus muuttaa tätä palvelukuvausta toimitusehtojensa mukaisesti. Muutoksista tiedotetaan asiakkaille vähintään 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Muilta osin noudatetaan AinaComin yleisiä sopimusehtoja.


Hinnat 1.1.2013:  Kiinteähintaiset paikallispuhelut  5,09 €/kk, (sis. alv 24%)